Gregory Jason Bell, Ph.D.

Editor anglického jazyka

Jason má bakalársky titul z anglickej literatúry z Davidson College v Severnej Karolíne, titul M.B.A. z Tulane University v New Orleans, magisterský titul z americkej histórie z Marshall University v Západnej Virginii a Ph.D. z americkej histórie z University of Cincinnati. Je Američan od roku 2006 žijúci v Českej republike. Od roku 2009 učí americké reálie a akademické písanie na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Je autorom deviatich publikácií a spolueditor každoročne vydávaného konferenčného zborníka registrovaného v databáze Web of Science spoločnosti Thomson Reuters. Má vyše desat' rokov skúseností z editovania vo sfére akademickej, technickej a obchodnej.

https://www.linkedin.com/in/g-jason-bell-bb4321125/
https://utb-cz.academia.edu/GregoryJasonBell
https://www.researchgate.net/profile/Gregory_Bell6
http://www.researcherid.com/rid/E-2520-2015
https://orcid.org/0000-0001-6008-4451
https://scholar.google.com/citations?user=D-9pR-4AAAAJ&hl=en
 
         
     

Bc. Sanja Bell

Prekladateľka, korektorka a editorka
Jazykové páry: angličtina <> srbština, angličtina <> chorvátština, angličtina <> bosniančina, angličtina <> čiernohorčina

Sanja, rodená hovoriaca srbštiny, má viac než desať rokov skúseností ako editorka v novinách, rozhlasová redaktorka, konzultantka komunikácie a novinárka prinášajúca správy zo Strednej Európy a z Balkánu. Pracuje ako prekladateľka a kľúčová členka poradných tímov niektorých srbských vládnych predstaviteľov. Od roku 2011 má trvalý pobyt v USA. Anglický jazyk ovláda na úrovni C2 referenčného rámca a je skúsenou prekladateľkou, korektorkou a editorkou. Sonja má bakalársky titul z komunikácie z Univerzity Singidunum v Belehrade v Srbsku a v dohľadnej dobe ukončí svoje druhé bakalárske štúdium žurnalistiky.

 
         
 

 hana

 

Mgr. Hana Bellová

Prekladateľka a tlmočníčka

Hana je rodená hovoriaca češtiny. Má bakalársky titul z francúzskeho jazyka z University of Cincinnati a bakalársky a magisterský titul z anglického jazyka z Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Angličtinu ovláda na úrovni C2 referenčného rámca a francúzštinu používa profesionálnedenne od roku 2008. Má vyše desaťročné skúsenosti z prekladu a tlmočenia z angličtiny do češtiny a naopak a v roku 2013 tlmočila pre knieža lichtenštajnského pri jeho kráľovskej návšteve južnej Moravy.

 
         
  tamara  

Tamara Gončarova, Ph.D.

Prekladateľka a tlmočníčka
Jazykové páry: angličtina <> ruština, slovenčina <> ruština

Tamara je rodená hovoriaca ruštiny, ktorá od roku 2001 žije a pracuje na Slovensku. Doktorát má z komunikácie a magisterský titul z anglického a ruského jazyka a literatúry z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dva roky študovala lingvistiku na Middlesex University v Londýne. Od roku 2004 pracuje ako profesionálna prekladateľka a tlmočníčka. 

 
         
   anna    

Mgr. Anna Mabbettová

Úradná prekladateľka a tlmočníčka
Jazykový pár: angličtina <> čeština

Anna je rodená hovoriaca češtiny, ktorá žila niekoľko rokov v Anglicku. Svoj bakalársky a magisterský titul z anglického jazyka získala na Masarykovej univerzite v Brne. Takmer desať rokov pracuje ako prekladateľka a tlmočníčka na voľnej nohe a zároveň učí angličtinu pre rôzne vekové skupiny. V roku 2011 ju Krajský súd v Brne vymenoval za súdnu tlmočníčku.

 
         
   susan  

Susan Nagelsen, M.A.

Editorka anglického jazyka

Susan je vedúcou odbornou editorkou vo vydavateľstve BleakHouse Publishing. Pracuje tiež ako spolueditorka v časopise Journal of Prisoners on Prisons. Jej kniha Exiled Voices: Portals of Discovery (Hlasy z vyhnanstva: Brány objavov) vydaná v roku 2008 je zbierkou diel žien a mužov v amerických väzniciach. Susan práve pripravuje vydanie svojej ďalšej knihy Secrets Shared (Spoločné tajomstvá).

 
         
  katarina  

Katarína Nemčoková, Ph.D.

Editorka, prekladateľka a tlmočníčka
Jazykové páry: angličtina <> čeština, angličtina <> slovenčina, slovenčina <> čeština

Katarína pôsobí ako vysokoškolská učiteľka a výskumníčka v oblasti anglickej lingvistiky a translatológie od získania svojho magisterského titulu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1998. Doktorát z anglickej lingvistiky získala v roku 2012 na Masarykovej univerzite v Brne. Študovala tiež na Brighton University vo Veľkej Británii a na Pittsburgh University v Pennsylvánii. Od roku 2007 pôsobí ako odborná asistentka na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. V súčasnosti je riaditeľkou Ústavu moderních jazyků a literatur. Od roku 2009 je spolueditorkou každoročne vydávaného konferenčného zborníka zaradeného na Web of Science. V roku 2015 sa stala editorkou edície Zlín Proceedings in Humanities. Je aktívnou prekladateľkou z a do angličtiny, slovenčiny a češtiny a autorkou niekoľkých odborných článkov na tému jazyk v reklame.

 
         
  kristyna  

Mgr. Kristýna Pospíšilová

Prekladateľka a tlmočníčka
Jazykový pár: nemčina <> čeština

Kristýna je rodená hovoriaca češtiny s magisterským titulom z nemeckého a českého jazyka zo Slezskej univerzity v Opave. V súčasnosti pracuje ako stredoškolská učiteľka nemčiny a češtiny a od roku 2008 pracuje ako prekladateľka a tlmočníčka pre firemnú klientelu.